Den europæiske udfordring

TV 2 fortætter med at blive udfordret af de private operatører. Det startede med SBS (kanal 4, kanal 5 og The Voice) og MTG (TV3), der mener at TV 2 har været udsat for ulovlig statsstøtte (Staten Danmark bliver anklaget) fordi den har været overkompenseret. Dommen er faldet ved EU-Kommissionen, hvor TV 2 skulle tilbagebetale mange penge (med renter ca. en milliard). Sagen er appelleret til Retten af første Instans.

Imellemtiden har også Producentforeningen klaget til Kommissionen over TV 2-regionerne (som er juridisk og økonomisk uafhængige – også hver for sig!). Sagen er ved at blive behandlet.

Men nu nævnes det også af Christian Nissen og Ove Muldvad i Mennesker og Medier om medieudspillet , at TV 2-regionernes tilskud af programmer til TV 2-fladen må ses som en form for licenstildeling (læs: statstøtte) til TV 2. Ergo endnu en mulig klage fra MTG og SBS har potentiale sålænge de kalder licens for (ulovlig) statstøtte. Staten Danmark hævder selvfølgelig i deres appeller til EU-instanserne, at licens på ingen måde kan defineres som statstøtte. (se §87, 88, 89)

TV 2s nye nyhedskanal

Nyhedsmedier i Danmark vil komme i overflod. Aviserne laver gratisaviser, der kommer til brevsprækken, og TV 2 vil lave en ren nyhedskanal.
Kritikken til kanalen er blandt andet at folk ikke vil se nyheder konstant, og at kanalen derfor ikke vil blive set. To ting bør kommenteres i den forbindelse:

1. I forvejen findes der nyhedsudsendelser næsten konstant i tv-tiden, men bare på forskellige kanaler:

7.00 til 9.00 DR sender en nyhedssløjfe
kl 11 Regionalprogrammer på TV 2 (en time, ikke altid nyheder)
kl 12 TV-avisen på DR og Nyhederne på TV 2 (henh. 10 m og 35 m)
kl 14 Nyhederne TV 2 (10 min)
kl 15 TV-avisen på DR (20 min)
kl 16 Nyhederne TV 2 (et kvarter)
kl 17 Deadline på DR 2 (en halv time)
kl 18 Nyhederne på TV 2 (25 min)
18.30 TV-avisen på DR (en halv time)
kl 19 Nyhederne på TV 2 (en time)
kl 21 TV-Avisen på DR (en time)
kl 22.30 Deadline på DR2 (en halv time)

(hentet fra programmet i dag)

Så man må gå udfra at efterspørgslen er der.

2. At lave en nyhedskanal der tilbyder nyheder konstant, er det simple skridt i retningen af demand-tv, altså det at når brugeren er klar til at se nyheder, så trykker han på en knap og får det præsenteret. Tv-mediet tilbyder ikke dette til menigmand i dag (hvor er IP-TV egentlig?!), så derfor denne halvløsning med en 24 timers TV-kanal.

Nyhedskanalen er derfor kun en naturlig udvikling. I Nordjylland kører NordjydskeMedier allerede med en en nyhedskanal, 24Nordjydske. Samme kanal har også reserveret domænenavnet 24Danmark.dk. Kan vi forvente konkurrence fra deres side til TV 2s nyhedskanal?

Internet 2.0: The Grid

The Grid er ideen at lade alle tændte computere i verden udlåne deres ikke-anvendte maskinkraft til andre computere, der netop mangler meget computerkraft. Pt har især f.eks. biologiforskere i enzymer brug for ekstra computerkraft, men med tiden kan det måske også blive efterspørgsel fra alle andre intelligente produkter (hvilket vel bliver uendeligt stort udvalg efter pervasive computing og har fået sit gennembrud og wi-fi-opkobling findes overalt).

Igen er CERN langt fremme med flere Grid-projekter. Det var også CERN der i sin tid fostrede world wide web.

Politisering af pressen

I et længere interview i Politiken(!) vurderer professor Stig Hjarvard fra Film- og medievidenskab på KU at avispressen er blevet mere politiseret på det seneste. Det er især blevet tydeligt med den seneste debat om ytringsfrihed og Muhammedtegningerne, siger han.

Det gælder dog ikke bare dette emne, også i Politiken citeres en mediekommentator for: “(…) læser man Jyllands-Posten tror man at Socialdemokraterne er ved at forsvinde som parti, mens læser man Politiken tror man at Regeringen snart bliver væltet.”

Er aviserne ved at gå tilbage til at blive partiaviser? Hvor bliver den objektive journalistik af, når aviserne arbejder for så klare dagsordener som de gør? Og bør vi i virkligheden ikke få Danmarks Radio til også at starte pressevirksomhed på avis-platformen!

Pressenævnet dømmer!

Fra deres nyehdsbrev af 23. marts 2006 hitter Ekstra Bladet med noteringen “Delvis kritik” hele tre gange :

“Delvis kritik af Ekstra Bladet [2005-6-252] for ikke at have forelagt klager oplysninger til udtalelse.
Delvis kritik af Ekstra Bladet [2005-6-255]. Sammenstilling af foto, overskrift og underrubrik var krænkende.
Delvis kritik af Ekstra Bladets Internetavis [2005-6-263]. Bladet burde have efterprøvet oplysningen om at sønnen havde fotograferet. ” (- fra nyhedsbrevet)

Mens TV2 og Ritzaus Bureau ligeledes for tildelt delvis kritik. TVDanmark modtager fuld kritik for ikke at sløre en person nok, Kritik: ” Trods sløring kunne klageren genkendes og der var ikke klar almen interesse i at bringe indslaget. ”

Også Der Nordschleswiger gives fuld kritik for at ” oplysninger om politianmeldelse burde være forelagt klager “