Den europæiske udfordring

TV 2 fortætter med at blive udfordret af de private operatører. Det startede med SBS (kanal 4, kanal 5 og The Voice) og MTG (TV3), der mener at TV 2 har været udsat for ulovlig statsstøtte (Staten Danmark bliver anklaget) fordi den har været overkompenseret. Dommen er faldet ved EU-Kommissionen, hvor TV 2 skulle tilbagebetale mange penge (med renter ca. en milliard). Sagen er appelleret til Retten af første Instans.

Imellemtiden har også Producentforeningen klaget til Kommissionen over TV 2-regionerne (som er juridisk og økonomisk uafhængige – også hver for sig!). Sagen er ved at blive behandlet.

Men nu nævnes det også af Christian Nissen og Ove Muldvad i Mennesker og Medier om medieudspillet , at TV 2-regionernes tilskud af programmer til TV 2-fladen må ses som en form for licenstildeling (læs: statstøtte) til TV 2. Ergo endnu en mulig klage fra MTG og SBS har potentiale sålænge de kalder licens for (ulovlig) statstøtte. Staten Danmark hævder selvfølgelig i deres appeller til EU-instanserne, at licens på ingen måde kan defineres som statstøtte. (se §87, 88, 89)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *